STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001Zmiana przewodniczącego klubu SP6KEO

Klub krótkofalowców SP6KEO informuje, że z powodu rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego klubu p. Leonarda NETCEL SQ6LZD,  odbyły się wybory do zarządu klubu.  Nowym przewodniczącym został Mieczysław Gubała SP6EZ a zastępcą Tadeusz Pardela SP6MRC.

Projekt i wykonanie Krzys22