STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001Łoś 2015

W dniach 29-31 maja nasi klubowicze uczestniczyli w kolejnym zlocie krótkofalowców Łoś 2015. 

Spotkanie tradycyjnie odbywa się na pograniczu okręgów SP6, SP7, SP9. Pogoda i frekwencja dopisały. 

 

 

Projekt i wykonanie Krzys22