STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001Na pierwszym posiedzeniu 17 lutego 2013 roku wybrany na Walnym Zebraniu Założycielskim Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się w następującym składzie:

SP6AKL

Ryszard Kasza – SP6AKL – prezes


 

SP6OUX

Andrzej Perucki – SP6OUX – wiceprezes


 

SQ6LZD

Leonard Netcel – SQ6LZD – sekretarz


 

SP6EZ

Mieczysław Gubała – SP6EZ – skarbnik


 

SQ6NDI

Dorota Rytko – SQ6NDI - członek