STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001 1. Czesław Chrzanowski
 2. Lidia Chrzanowska
 3. Paweł Chrzanowski
 4. Mirosław Dobrzański
 5. Mieczysław Gubała
 6. Ryszard Kasza
 7. Adam Luranc
 8. Karina Luranc
 9. Leonard Netcel
 10. Tomasz Nosol
 11. Tadeusz Pardela
 12. Andrzej Perucki
 13. Paweł Perucki
 14. Henryk Remisz
 15. Dorota Rytko
 16. Grzegorz Rytko
 17. Jaroslav Sliva
 18. Adam Sosnowski