STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001Wspomnienie o SP6EZ

Wspomnienie o SP6EZ

Wspomnienie o Mieczysławie SP6EZ 1948 – 2019.

W wieku 71 lat zmarł nasz Kolega Mieczysław GUBAŁA SP6EZ. Urodził się w dniu 17 stycznia 1948 roku w Łące Prudnickiej. Tam też we wrześniu 1955 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. Dalszą naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Prudniku, którą ukończył uzyskując zawód stolarza. Od 19 sierpnia 1966 roku rozpoczyna swoją pierwszą pracę w Prudnickiej Fabryce Mebli. Od 24 kwietnia 1968 do 10 kwietnia 1970 odbywa dwuletnią zasadniczą służbę wojskową. W trakcie tej służby zetknął się z plutonem łączności. Od roku 1965 jest aktywnym członkiem Klubu Łączności w Prudniku SP6KEO. W trakcie pełnienia służby wojskowej pogłębia swoje wiadomości zdobywając dwie specjalności z zakresu radiomechaniki oraz radiotelegrafisty 3 stopnia. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej powraca do swojego macierzystego zakładu – Prudnickie Fabryki Mebli, z którą był związany prawie do emerytury. Pod koniec długoletniej pracy w tym zakładzie został zwolniony z powodu reorganizacji i redukcji etatów. Ostatnie lata do emerytury przepracował w oświacie będąc pracownikiem w przedszkolu. Przez pewien czas mieszkał w Prudniku i tam w dalszym ciągu udzielał się aktywnie w klubie SP6KEO.

Przez pewien czas pełnił funkcję Kierownika Klubu Łączności LOK w Prudniku. W grudniu 1970 roku Kolega Mieczysław zdał pozytywnie egzamin na świadectwo uzdolnienia , i w tym samym czasie wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Uzyskał swój znak nasłuchowy SP6-7270 , pod którym przeprowadził wiele nasłuchów na pasmach amatorskich na fonii oraz telegrafii .W dniu 11 lipca 1970 roku złożył podanie do Ministerstwa Łączności za pośrednictwem ZOW PZK Opole wniosek o uzyskanie zezwolenia na posiadanie i użytkowanie amatorskiego urządzenia radiowego. Po dość długim oczekiwaniu w dniu 3 marca 1972 roku uzyskał swoją pierwszą licencję o numerze 4142/72 seria A i znak nadawczy SP6EZ z dopuszczalną mocą 50 wat. Przez wiele lat w miarę wolnego czasu pracował na pasmach amatorskich KF oraz UKF. Dużo czasu poświęcał na różnego rodzaju konstrukcje nadawcze oraz odbiorcze głównie na lampach , którym był wierny przez wiele lat. Zbudował też antenę yagi na pasmo 10m , na której w czasie świetności propagacji na wyższych pasmach przeprowadzał wiele łączności z dalekimi krajami używając modulacji AM. Był również pasjonatem zbierania i uruchamiania starych urządzeń wojskowych takich jak RBM-1 , 10RT , A7B. Interesował się też zbieraniem starych odbiorników lampowych z dawnych lat. Po reorganizacji LOK z terenu miasta Prudnik znika Klub Łączności LOK SP6KEO.

Pomimo braku lokalu wraz z innymi pasjonatami krótkofalarstwa z Prudnika oraz sąsiednich miejscowości poszukuje siedziby , aby móc reaktywować klub oraz aktualizować zezwolenie i znak SP6KEO. Wreszcie nadszedł rok 2012 dzięki staraniom wielu ludzi krótkofalowców oraz urzędów i instytucji lokalnych klub uzyskał upragniony lokal przy Zespole Szkół Zawodowych Nr. 1 . Trzeba tu zaznaczyć , że wielka siła przekonywania oraz upór między innymi Mieczysława SP6EZ , spowodowała prężną działalność klubu SP6KEO. SP6EZ był jednym z kilkudziesięciu osób, które były założycielami Stowarzyszenia Krótkofalowców Euroregionu Pradziad . 7 lutego 2013 roku Kolega Mietek SP6EZ zostaje wybrany na funkcję skarbnika Stowarzyszenia Krótkofalowców Euroregionu Pradziad. Udziela się w różnego rodzaju akcjach promujących nasze hobby wśród młodzieży i mieszkańców okolicznych miejscowości. Wielki wkład pracy SP6EZ włożył również przy budowie domku na Biskupiej Kopie oraz doprowadzeniu kabla energetycznego ze schroniska aż na sam szczyt. Uczestnik corocznych sierpniowych międzynarodowych spotkań krótkofalowców na Biskupiej Kopie. Był koleżeńskim , uczynnym i tryskającym humorem. Dwukrotnie był wybierany na delegata ZOW PZK Opole na Krajowe Zjazdy PZK. Brał czynny udział w czasie powodzi w lipcu 1997 roku. Sam został poszkodowanym przez wodę , ale się nie poddawał . Za duży wkład pracy na rzecz Klubu Łączności LOK SP6KEO w Prudniku był kilkakrotnie odznaczany.

W roku 1995 za całokształt pracy społecznej w klubie SP6KEO został uhonorowany na wniosek ZOW PZK Opole Odznaką Honorową PZK o numerze 423. Również naczelne władze Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców pamiętały o zaangażowaniu Ś.P Mieczysława w pracę na rzecz budowy i rozbudowy domku na Biskupiej Kopie oraz w klubie SP6KEO. Na imprezie z okazji 85 lecia PZK wręczono mu okolicznościowy grawer ton i nagrodę rzeczową w postaci manipulatora telegraficznego. Organizatorzy spotkań ,,ŁOŚ’’ również kilkakrotnie wręczali okolicznościowe dyplomy oraz grawer tony . W ostatnim czasie zajmował stanowisko kierownika klubu SP6KEO. Prochy Mieczysława SP6EZ spoczną w grobie swoich rodziców na cmentarzu w Prudniku w dniu 23 lipca 2019 roku. W naszych wspomnieniach zapamiętamy Mieczysława jako oddanego Kolegę przyjaciela , człowieka czynu , z krwi i kości dobrego krótkofalowca. W uroczystościach pogrzebowych obok rodziny uczestniczyła również liczna grupa Koleżanek i Kolegów krótkofalowców z wielu miejscowości naszego województwa.

Cześć Jego Pamięci. Opole 20 lipca 2019 Zarząd Oddziału Terenowego PZK Opole Koledzy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ – SN6O z Opola