STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001Prudnicki Klub Krótkofalowców powstał pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Założony został przy Lidze Przyjaciół Żołnierza, paramilitarnej organizacji społecznej, powstałej w 1950 roku. Organizacja ta działała w państwowym systemie obrony cywilnej kraju w celu upowszechniania idei obronności kraju przez akcje szkoleniowe i wychowawcze. Klub od początku mieścił się w budynku przy ul. Szkolnej 2.

Założycielami Klubu byli żołnierze zawodowi funkcjonujących wówczas w Prudniku jednostek wojskowych 15 Pułku Wojsk Obrony Wewnętrznej 4884 i Batalionu WOP. Z tamtych czasów niestety nie zachowały się żadne dokumenty. Pierwszy z nich jakim dysponujemy jest wniosek o zmianę kategorii pozwolenia, pochodzący z 22 lutego 1961 roku. Ówczesne Ministerstwo Łączności Centralny Zarząd Radiostacji i Telewizji przyznał stacji SP6KEO kategorie „C". Kierownikiem i operatorem radiostacji był Zbigniew Kuczera SP6LF, a jego zastępcą Zbigniew Olinkiewicz SP6AAL. W czerwcu 1962 roku SP6AAL zmienił miejsce zamieszkania i wyjechał do Wrocławia operatorem radiostacji został Edward Nagłowski, który był posiadaczem świadectwa uzdolnienia kat. IV i był jednocześnie etatowym kierownikiem Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza w Prudniku.

Zastępcą kierownika radiostacji został Zenon Dzierko - SP6ANS. Stacja klubowa SP6KEO posiadała wówczas zezwolenia na nadawanie z mocą 60 W. Kierownik klubu tak opisuje urządzenia jakim dysponowała stacja: „Nadajnik typowy RSBF-3. Zasilacz w wykonaniu amatorskim z UA wys. ok. 1250 V. Modulacja w Sr PA lampy GKE 100. Mikrofon węglowy. Odbiornik US z zakresami 3,5 do 7 MHz jest ośmiolampową superheterodyną z lampami 6K7, 6J7, 6F6, 6L7, 6X6. Antena windom 41 metrów." 24 lutego 1965 roku Klub Krótkofalowców SP6KEO wtedy już przy Lidze Obrony Kraju składa wniosek na pozwolenie kategorii pierwszej. Kierownikiem stacji był wówczas Edward Nagłowski - SP6AQG, a operatorami: Stanisław Ciszewski SP6AZU i Zenon Dzierko - SP6ANS. 1 sierpnia 1970 roku kierownikiem Klubu zostaje Stanisław Marciniak - SP6EFH i Bolesław Miklowicz – SP6EGC. W 1973 roku operatorami stacji zostają: Ryszard Kasza – SP6AKL i Mieczysław Gubała – SP6EZ. W 1974 roku kierownikiem stacji jest SP6AKL, po nim SP6EZ.

Na zezwoleniu Państwowej Inspekcji Radiowej z 7 maja 1985 roku czytamy, że kierownikiem stacji jest Stanisław Marciniak SP6EFH, a operatorami Ryszard Kasza – SP6AKL i Henryk Isalski – SP6CYR. W sierpniu 1988 roku klub zawiesza swoją działalność z uwagi na brak lokalu. Dzięki staraniom Tadeusza Pardeli – SP6MRC klub reaktywuje swoją działalność w 1992 roku w budynku Łaźni Miejskiej przy ul. Parkowej 4 i funkcjonuje tam przez 3 lata. Przez następne lata prudniccy krótkofalowcy gościnnie korzystają z lokalu zajmowanego przez prudnicki hufiec ZHP. Wraz z likwidacją hufca, krótkofalowcy znowu tracą lokal.

Po latach przenoszenia się z miejsca na miejsce klub krótkofalowców SP6KEO w styczniu 2012 roku otrzymał stałą siedzibę. Dzięki przychylności starosty prudnickiego Radosława Roszkowskiego i gościnności dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 krótkofalowcy otrzymują kilkudziesięciometrowy lokal. Klub mieści się obecnie w odremontowanym budynku po byłym Technikum Ekonomicznym przy ul. Prężyńskiej.

Prezesem klubu wybrany został Leonard Netcel – SQ6LZD. Klub zrzesza obecnie ponad 20 członków z Prudnika, Smolarni, Wrocławia, Głuchołaz i Białej. 17 lutego 2013 roku, krótkofalowcy zrzeszeni w klubie SP6KEO postanowili założyć i zarejestrować Stowarzyszenie. Podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego przyjęto statut i wybrano władze Stowarzyszenia. Do zarządu weszli: prezes Ryszard Kasza – SP6AKL, wiceprezes Andrzej Perucki – SP6OUX, sekretarz Leonard Netcel – SQ6LZD,skarbnik Mieczysław Gubała – SP6EZ, członek zarządu Dorota Rytko SQ6NDI.

Więcej informacji w zakładce „Stowarzyszenie"