STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 000137 Rajd Malucha 2016

28 maja 2016r. klub brał czynny udział w organizacji tego wspaniałego rajdu. Głównym punktem był konkurs plastyczny pt. "Rajd Malucha oczami uczestników" z cennymi nagrodami. 

I miejsce zajeła Wiktoria Sobek lat 6 zdobywając główną nagrodę ufundowaną przez prudnickich krótkofalowców.

Projekt i wykonanie Krzys22