STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001BAND PLAN KF 1 REGIONU IARU

Podział pasm KF obowiązujący w I Regionie IARU

Pasmo 1,8 MHz:

ZAKRES CZĘSTO-TLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

1810 - 1838

200

cw

1838 - 1840

500

emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw

1840 - 1842

2700

emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, fonia, cw

1842 - 2000

2700

fonia, cw

 

Pasmo 3,5 MHz:

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

3500 - 3510

200

łączności międzykontynentalne cw dx

3500 - 3560

200

cw, segment cw zalecany dla zawodów

3560 - 3580

500

cw

3580 - 3590

500

emisje cyfrowe, cw

3590 - 3600

500

emisje cyfrowe (zalecany packet), cw

3600 - 3620

2700

fonia, emisje cyfrowe, cw

3600 - 3650

2700

fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw

3650 - 3775

2700

fonia, cw

3700 - 3800

2700

fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw

3730 - 3740

2700

SSTV & FAX, fonia, cw

3775 - 3800

2700

łączności międzykontynentalne fonia dx

 

Pasmo 7 MHz:

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

7000 - 7035

200

cw

7035 - 7040

500

emisje cyfrowe z wyjątkiem packet , SSTV & FAX, cw

7040 - 7045

2700

emisje cyfrowe z wyjątkiem packet , SSTV & FAX, fonia, cw

7045 - 7200

2700

fonia, cw

 

Pasmo 10 MHz:

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

10100 - 10140

200

cw

10140 - 10150

500

emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw

 

Pasmo 14 MHz:

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

14000 - 14070

200

cw

14000 - 14060

200

cw, segment cw zalecany dla zawodów

14070 - 14089

200

emisje cyfrowe, cw

14089 - 14099

500

emisje cyfrowe (zalecany packet nie automatyczny), cw

14099 - 14101

200

beacony (IBP)

14101 - 14112

2700

emisje cyfrowe (zalecany „store-and-forward”), fonia, cw

14112 - 14125

2700

fonia, cw

14125 - 14300

2700

fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw

14230

2700

częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX

14300 - 14350

2700

fonia, cw

 

Pasmo 18 MHz:

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

18068 - 18100

200

cw

18100 - 18109

500

emisje cyfrowe, cw

18109 - 18111

200

beacony (IBP)

18111 - 18168

2700

fonia, cw

 

Pasmo 21 MHz:

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

21000 - 21080

200

cw

21080 - 21100

500

emisje cyfrowe, cw

21100 - 21120

500

emisje cyfrowe (zalecany packet), cw

21120 - 21149

200

cw

21149 - 21151

200

beacony (IBP)

21151 - 21450

2700

fonia, cw

21340

2700

częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX


Pasmo 24 MHz:

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

24890 - 24920

200

cw

24920 - 24929

500

emisje cyfrowe, cw

24929 - 24931

200

beacony (IBP)

24931 - 24990

2700

fonia, cw

Pasmo 24 MHz:


Pasmo 28 MHz:

ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI (kHz)

SZEROKOŚĆ

PASMA

RODZAJ EMISJI

28000 - 28050

200

cw

28050 - 28120

500

emisje cyfrowe, cw

28120 - 28150

500

emisje cyfrowe (zalecany packet), cw

28150 - 28190

200

cw

28190 - 28199

200

beacony z regionalnym podziałem czasowym (IBP)

28199 - 28201

200

beacony z ogólnoświatowym podziałem czasowym (IBP

28201 - 28225

200

beacony z pracą ciągłą (IBP)

28225 - 29200

2700

fonia, cw

28680

2700

częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX

29200 - 29300

6000

emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, cw

29300 - 29510

6000

pasmo satelitarne kosmos-Ziemia

29510 - 29700

6000

fonia, cw

Pozostałe informacje:

  1. Określenie „fonia" obejmuje wszystkie rodzaje tej emisji. W pasmach poniżej 10 MHz używa się dolnej wstęgi (LSB), powyżej 10 MHz górnej wstęgi (USB).
  2. Występujące w Band-Planie częstotliwości należy rozumieć jako „częstotliwości nadawania" (zajmowane przez emitowane pasmo), a nie częstotliwości fali nośnej.
  3. We wszystkich pasmach w segmentach fonicznych dozwolona jest praca emisją A3A (AM)
  4. W pasmach: 7 i 10 MHz nie należy używać emisji Packet Radio.