STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001Stacja okolicznościowa SN60SKW

W październiku 2014 roku Prudnik obchodzi 60 rocznicę uwięzienia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  W naszym mieście prymas był więziony najdłużej.

Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie jest miejscem szczególnym nie tylko ze względów religijnych, historycznych ale także krajoznawczych. Dla Polaków jest to miejsce tym bardziej wyjątkowe, że właśnie tu w niewielkim, otoczonym lasem, klasztorze franciszkanów był więziony w latach 50. XX w. Kardynał Stefan Wyszyński (w linku film). Tu również zrodziła się myśl Prymasa, aby odnowić śluby  Jasnogórskie złożone w XVII w. przez polskiego króla Jana Kazimierza chroniącego się w niedalekim Głogówku przed potopem szwedzkim.wyszymski w prudniku

Skromna cela na pierwszym piętrze klasztoru franciszkanów w  upamiętnia ponad roczne uwięzienie w tym miejscu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński trafił do klasztoru franciszkanów w Prudniku-Lesie  6 października 1954 r., gdzie przewieziono go ze Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego. Przebywał tu do 29 października 1955 r.cela wyszynskiego

W „Zapiskach więziennych” Prymas pisał, że czuje się w tym miejscu lepiej niż w Stoczku, czemu sprzyja świeższe powietrze i bliskość lasu, choć sama okolica nie wydawała się przyjemna: budynek zabrano uprzednio franciszkanom i zamieniono w silnie obwarowane więzienie, otoczone murami, zasiekami, rozbudowanym systemem oświetlenia i punktami posterunkowymi. Do klasztoru nie mogła się zbliżać miejscowa ludność. „Dom jest budowlą dwupiętrową, na wysokich piwnicach i parterze. Cały jest podrapany, nosi na sobie ślady wojny, wybuchów bomb i pocisków artyleryjskich. Dach w części jest prowizoryczny. Obok domu stoi niewielki kościółek, również z odbitym przez pociski tynkiem. Wszystko robi niezbyt przyjemne wrażenie” - pisał Prymas. Pobyt Prymasa w Prudniku upamiętnia skromna cela na pierwszym piętrze klasztoru, w której znajdują się łóżko, stolik z krzesłem, sekretarzyk i klęcznik, na ścianie wisi krzyż. Pamiątką jest także pomnik przed kościołem św. Józefa, z inskrypcją dziękczynną kard. Wyszyńskiego.cela prymasa 2

W październiku 2014 roku z okazji rocznicy odbędą się z tej okazji uroczystości w które włączają się władze samorządowe, a także prudniccy krótkofalowcy ze Stowarzyszenia Krótkofalowców Euroregionu Pradziad. Przez miesiąc w dniach od 1 do 31 października 2014 r. będziemy nadawali pod okolicznościowym znakiem SN60SKW. 

QSL SN60SKW

 W dniu 6 października do południa (dzień przybycia kardynała do Prudnika) planujemy nadawać z celi Prymasa.