STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001Klubowicze

 SP6EZ SK

Mieczysław- SP6EZ (SK)

PREZES KLUBU

Maciej - SQ6PLH Leonard SQ6LZD Miroslaw - SQ6QQ
Maciej - SQ6RMA Leonard - SQ6LZD Mirosław - SQ6QQ
Pawel - SO6AHN Ryszard - SP6AKL  Dorota - SQ6NDI 
Paweł - SO6AHN  Ryszard - SP6AKL  Dorota - SQ6NDI
Halina - SQ6PLH   Henryk - SP6CYR  Grzegorz - SP6TPW
 Halina - SQ6PLH  Henryk - SP6CYR s.k. Grzegorz - SP6TPW
Andrzej - SP6OUX sp6ghr Stanislaw - SP6EFH
Andrzej - SP6OUX Stefan - SP6GHR Stanisław - SP6EFH
Tadeusz - SP6MRC   Tomasz - SQ6PHT  Pawel
 Tadeusz - SP6MRC  Tomasz - SQ6PHT  Paweł 
sp6sns  sp6tru  sq6sei
Czesław - SP6SNS  Bogdan - SP6TRU s.k. Marek - SQ6SEI s.k.
Pawel1  sq6kmk  sp6cvb
Paweł - SQ6SEE Krzysztof - SQ6KMK Zbyszek - SP6CVB 
sp6cnw  sp9vee  
Andrzej - SP6CNW Robert - SP9VEE